Silah Entegrasyonları

"Silah mesnet sistemlerinin gerçek muharebe durumlarında etkinliğini garanti ediyor, tüm platformlara uygunluğunu onaylıyoruz."

UNIDEF'in fark yaratan özelliği son kullanıcılara entegrasyon öncesi ve sonrasınad sağladığı mühendislik desteğidir. Mühendislik döngüsünün her aşamasında son kullanıcı ile birebir gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, gerçek muharebe ortamında edinilen deneyimler senaryolaştırılır ve ihtiyaçlar tanımlanır.

  • Hava Araçları Silah Entegrasyonu?v1
  • Kara Araçları Silah Entegrasyonu?v1
  • Deniz Araçları Silah Entegrasyonu?v1

UNIDEF'in tasarımı tüm deniz şartlarına uygunluk gösterir. Sistemin 5.56 mm - 7.62 mm , 12.7 mm ve 40 mm (AGL) kalibre silahlarla kullanım imkanı mevcuttur.

Positive SSL