Kullanıcı Deneyimi

Son kullanıcıların, tedarik ettikleri ürünün ömür devri boyunca; etkin, göreve hazır, idame edilebilir ve modernize edilebilir çözümler aradığının farkındayız. Unidef olarak; hava, kara ya da deniz araçlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz silah entegrasyonu projelerimizin her aşamasındaki çalışmaları, bu farkındalıkla yürütüyoruz. Kullanıcılarımıza sunduğumuz deneyim de bu farkındalıkla şekilleniyor.

 

Unidef olarak entegrasyon yaklaşımımızı; “Bir silah sistemini, yapısal bütünlüğünü değiştirmeden; ama etkinliğini arttırıcı ilave sistemler geliştirerek platform üzerinde güç çarpanı oluşturmak maksadıyla platformun bir parçası haline getirmek” ifadesi ile tanımlayabiliriz. Böylelikle kendi başlarına ayrı anlamlar ifade eden platformun ve silahın kabiliyetleri, faydalı veya akıllı bir arayüz vasıtasıyla bütünleşerek yeni bir kabiliyet ve güce dönüşüyor.

 

Kapsam olarak bakıldığında, belirli bir amaç için tasarlanmış bir platformu, kullanım konseptine de uygun olarak, performansını arttırıcı ilave silahlar, komponentler ve yardımcı alt sistemler ile donatıyoruz. Bu faaliyetlere bağlı olarak, gerekli olduğu takdirde; bakım, onarım ve kullanıcı eğitimi programlarını da tekrar tanımlıyor ve detaylandırıyoruz. Ayrıca platformu, kazanacağı yeni kabiliyetlere yönelik yedek parça listesi ile destekliyoruz.

 

Tüm bu çalışmaları yerine getirirken platformun çeşitli sertifikasyonlara sahip olduğu gerçeğini de her zaman için göz önünde bulunduruyoruz. Örneğin, silah entegrasyonu bir hava platformu üzerinde gerçekleştirilecek ise bu platformun, “uçuşa uygunluk sertifikasyonu”na sahip olduğu ve olduğu gibi kalifiye edilmiş bir platform üzerinde çalıştığımız gerçeğini asla unutmuyoruz. Yeniden sertifikasyon çalışması yapılması gibi bir durumun söz konusu olmaması için, hava aracının gövdesine, herhangi bir müdahalede bulunmuyoruz. Platformda mevcut olan altyapıya uygun taban arayüzleri ve silah mesnetleri tasarlıyoruz. Kuşkusuz bu süreçte, teknik kısıtlamalar, tasarımı oldukça zorluyor. Yürütülen kapsamlı tasarım çalışmalarında, yetkin mühendislik ekibimizin nihai tasarıma ulaşmadan önce ortaya koyduğu farklı ön prototip sayısı, ortalama 5’i buluyor.

 

“Entegrasyon Çözümleri ve Başarı Hikâyeleri” başlığı altında yer alan çözümlerimizin her biri, sunduğumuz kullanıcı deneyiminin birer örneği olarak öne çıkıyor.

Kullanıcılarımıza, anahtar teslim çözümler sunuyoruz. Bu yaklaşımımız, üstlendiğimiz projelerin çok azı ideal koşullarda gerçekleştirilebilse de değişmiyor. İdeal olmayan koşullarda çalıştığımızda, Unidef olarak, teknik zorlukları; tecrübemiz ve uzmanlığımızla göğüslüyoruz; son kullanıcıya ise sadece, gereksinimlerini karşılayacak optimum çözüme yönelik seçimleri yapmak kalıyor.

 

İdeal koşullarda, seçilen silahın entegre edileceği platformun, silah entegrasyonu düşünülerek tasarlanmış olması beklenir. Örneğin, böyle bir platform, silahın entegre edileceği yerlerde, güçlendirilmiş yapısal parçalara sahip olmalıdır. Ancak şimdiye kadar görev aldığımız projelerde yaşadığımız tecrübelerde, üzerinde çalışacağımız platformlarda, sadece standart görev tanımının gereklerini karşılayacak yapısal parçalar bulunuyordu; silah entegrasyonu için ihtiyaç duyulan güçlendirilmiş altyapılar ise bulunmuyordu.

 

Yine ideal koşullarda, silahın entegre edileceği platformla ilgili tüm dokümantasyona ve arayüz bilgilerine sahip olunması ve bu platformun üreticisinden destek alınması beklenir. Fakat tecrübelerimiz, çoğu örnekte, dokümantasyonda ve arayüz bilgilerinde eksiklikler olduğunu; gerek duyulduğunda, platformun üreticisinden destek alınamadığını gösteriyor.

 

İdeal olmayan bu koşullara eklenebilecek diğer zorluklar arasında;

 

  • Kullanıcının, silah entegrasyonu sonrasında platformun performansının etkilenmemesini talep etmesi,
  • Üreticinin garanti şartlarının getirmiş olduğu kısıtlar ve
  • Sertifikasyon gereksinimleri nedeniyle tasarım kısıtları da bulunuyor.

 

İmza attığımız çok sayıda başarılı proje sayesinde, Unidef olarak, farklı platformlara çeşitli silahların entegrasyonuna nasıl yaklaşmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Kullanıcılarımızın kararlarını, bu tecrübemizden ve uzmanlığımızdan süzülen bilgilerle destekliyoruz. Böylece, onların da sürekli sürecin içinde olmasını sağladığımız gibi en doğru kararları verebilmelerini de güvence altına alıyoruz.

Unidef olarak yaptığımız belki de en kritik şey, en basit tanımı ile endişeye yer vermeyecek şekilde, son kullanıcının hayatını kolaylaştırmak. Silahın entegre edileceği platformun performansını değiştirmeyen; hatta garanti şartlarını bozmayan çözümler geliştiriyoruz. Kullanıcı, bize platformu gösteriyor ve ihtiyacını tanımlıyor; biz de çözüm üretiyoruz.

 

Silah entegrasyonu söz konusu olduğunda, her son kullanıcının farklı bir görev profili ve operasyon tanımları oluyor. Bu nedenle Unidef olarak, öncelikle son kullanıcının operasyonel ihtiyaçlarını analiz ediyoruz. Örneğin, söz konusu platform bir hava aracı ise hem pilotları ile hem de uçuş teknisyenleri ile detaylı görüşmeler yapıyoruz ve platformun hangi şartlarda kullanıldığını ve maruz kaldığı tehditleri anlıyoruz.

 

Silahın platforma entegrasyonu için yapılan kavramsal tasarımların, kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamasının ve mevcut sorunlarını çözmesinin yanı sıra platformun altyapısına uygun olması da kritik öneme sahip. Her şey yolunda giderken platform kaynaklı teknik kısıtlamalar da söz konusu olabiliyor. Bu tür durumlarda, bu kısıtlamaları ortaya koyuyor ve çözüm önerilerimizi kullanıcıya sunarak vereceği karar doğrultusunda proje çalışmalarını ilerletiyoruz.