LOGO

Logomuzu, silah entegrasyonu konusunda ortaya koyduğumuz yaklaşımı en iyi şekilde sembolize edecek bir tasarımla ortaya koyduk.

En büyük tutkularımızdan biri de havacılık. Balarısının, niteliklerinin yanı sıra uçan bir hayvan olması, onu, Unidef’i en iyi sembolize edecek şey haline getirdi. Logomuzda, balarısının gövdesinin formu, çapraz bir şekilde çatılan iki tüfek tarafından oluşturuluyor. Bu tüfekler, aynı zamanda, Unidef’i, bir ortak girişim şirketi olarak kuran; Samsun Yurt Savunma ve Kayhan Av Tüfekleri firmalarını temsil ediyor.

Logomuzun üzerinde şekillendiği balarısının başlıca özellikleri, aynı zamanda Unidef’i anlatıyor:

Balarısı, üreten bir hayvan. Yararlı bir besin kaynağı olan balı üretiyor. Unidef de üreten ve ürünleri ile son kullanıcıya yarar sağlayan bir firma.

Balarısı, çok iyi bir mühendis. Oluşturduğu kovanlar; hem yapısal olarak hem de çevresel şartlara dayanım açısından, birer mühendislik harikası. Unidef de bir mühendislik firması ve çözümlerinde, her zaman, son kullanıcının hayatını kolaylaştıracak bir mükemmelliğin peşinde gidiyor.

Arı, aynı zamanda iş birlikçi bir hayvan. Kendi işini yaparken, bitkilerin döllenmesini se sağlıyor. Tabiatın sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyor. Unidef de entegrasyon projelerinde çeşitli çözüm ortakları ile çalışıyor ve bir sinerji yaratıyor. Kendi başına kısıtlı bir kullanım alanı olan alt bileşenleri bir araya getirerek katma değer yaratıyor.

Arı, bir taraftan da iğnesi ile kendini koruyabilen bir hayvan. Unidef de savunma ve güvenlik sektöründe faaliyet gösteriyor ve son kullanıcıların kendilerini savunmasını sağlayan çözümler geliştiriyor.